BARÁŽE, POSTUPY A SESTUPY - 2013

10.05.2013 13:48

Postupový a sestupový klíč :

 

Postup na MR družstev UŠO :

1. Na MR kategorie Elite – postup si může vybojovat družstvo Šatlava Ripper Ostrava ze Superligy

2. Na MR kategorie HLS – nejlepší 3 družstva z 1.ligy

3. Na MR kategorie B – vítězové všech skupin 2.lig

4. Na MR kategorie C – vítězové všech skupin 3.lig

5. MR žen – nejlepší 2 družstva ženské ligy

Postup a sestup mezi 1. a 2.ligou :

1. Z 1.ligy sestupují do 2.ligy družstva na 14. 15. a 16.místě

2. Družstvo na 13.místě sestupuje do baráže o 1.ligu

3. První družstva ze všech skupin 2.lig postupují přímo do 1.ligy

4. Družstva na druhých místech v 2.ligách postupují do baráže o 1.ligu

5. Baráž o 1.ligu hrají družstva jako turnaj každý s každým ligový zápas bez prodloužení. Vítěz baráže

    postupuje do 1.ligy, pokud se družstvo Šatlava Ostrava přihlási do Superligy. Jinak je prvním náhradníkem

    pro 1.ligu. Družstva na 2.-4.místě jsou náhradníky pro 1.ligu – v případě, že se do 1.ligy nepřihlásí některé z

    oprávněných družstev.

6. Baráž se koná v sobotu 25.května 2013 – restaurace Nagano 98, Ostrava-Zábřeh-Výškovická 3085/2, 

    presentace družstev 10.00-10.30 hod., losování 10.35 hod.

Postup a sestup mezi 2.A a 3.Aa,Ab ligou :

1. Z 2.A ligy sestupují družstva na 15., 16.místě do 3.lig

2. Družstva 2.A ligy na 13. a 14.místě sestupují do baráže o 2.A ligu

3. První družstvo ze skupin 3.Aa, Ab ligy postupuje přímo do 2.A ligy  

4. Družstva na 2. a 3.místě v 3.Aa, Ab ligách postupují do baráže o 2.A ligu (baráž A)

5. Tato baráž se koná v neděli 26.května 2013 -  restaurace Nagano 98, Ostrava-Zábřeh-Výškovická 3085/2

6. Do 2.A ligy z baráže postoupí X družstev – doplní počet družstev na 16 (bude záležet na počtu družstev,

    které sestoupí z 1.ligy do 2.A ligy a postupujících z baráže o 1.ligu). Přesný počet bude znám po

    odehrání ligových soutěží a baráži o 1.ligu. Ostatní družstva dle umístění a skóre se řadí jako

    náhradníci postupu do 2.A ligy

7. Baráž o 2.A ligu hrají družstva jako turnaj každý s každým zkrácený ligový zápas.  Presentace družstev

    od 8.30 do 9.00 hod., losování 9.05 hod.

Postup a sestup mezi 2.B,C ligou a 3.B,C,D ligou :

1. Z 2.B,C ligy sestupují družstva na 15. a 16.místě

2. Družstva 2.B,C ligy na 13. a 14.místě sestupují do baráže o 2.B,C ligu

3. První družstvo ze skupin 3.B,C,D ligy postupuje přímo do 2.B,C ligy

4. Družstva ve skupinách 3.B,C,D ligy na 2., 3. a dvě nejlepší družstva na 4.místě (kritériem je skóre v

    tabulce po posledním kole – tabulky budou redukovány na stejný počet odehraných kol) postupují do

    baráže o 2.B,C ligu

5. V jedné skupině baráže (baráž B)– koná se v sobotu 25.května 2013 - budou tyto družstva – 13. z 2B,   

    14. z 2C, 2. z 3B, 3. z 3C, 2. z 3D, 4. z 3BCD s horším skóre

6. Ve druhé skupině baráže (baráž C) – koná se v neděli 26.května 2013 - budou tyto družstva – 14. z 2B,

    13. z 2C, 3. z 3B, 2. z 3C, 3. z 3D, 4. z 3BCD s lepším skóre

7. Do 2.B,C ligy  z baráže postoupí X družstev – doplní počet družstev na 32 (bude záležet na počtu

    družstev, které sestoupí z 1.ligy do 2.B,C ligy a postupujících z baráže o 1.ligu). Přesný počet bude znám

    po odehrání ligových soutěží a baráži o 1.ligu. Ostatní družstva dle umístění a skóre se řadí jako

    náhradníci postupu do 2.B,C ligy

8. Baráž o 2.B,C ligu hrají družstva jako turnaj každý s každým zkrácený ligový zápas.  Presentace družstev

    vždy od 8.30 do 9.00 hod., losování 9.05 hod. Baráže se hrají v hospodě  Formanka ve Vojkovicích.

Všeobecně :

Turnaje baráží se hrají podle pravidel ligové soutěže UŠO-MSK.

Účast družstva v baráži je povinná.

Neúčasti se družstvu kontumují utkání, které mělo v baráži odehrát, s následkem sankcí a pokut a propadnutí odměn za ligovou soutěž.

Vyhodnocení výsledků v barážích :

Vítězství v utkáni – 3 body, remíza – 1 bod, prohra u terče – 0 bodů, kontumační prohra - -3 body

O pořadí ve skupině rozhoduje :

1. vyšší počet bodů získaných v baráži

2. vyšší počet bodů dosažený ve vzájemných utkáních

3. rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze vzájemných utkání

4. rozdíl vyhraných a prohraných legů ze vzájemných utkání

5. rozdíl vyhraných a prohraných zápasů ze všech utkání

6. rozdíl vyhraných a prohraných legů ze všech utkání

7. nový zápas